ÅRSMÖTESPRISER 2023

Nu är det dax att ansöka årsmötespriserna för 2022. Som sökande ska du vara medlem i och tävlande för Piteå BK. Det är tävlingsresultat för 2022 som räknas och du kan ansöka i flera kategorier. Sista ansökan är 31/1 2023, komplett ansökan skickas till info@piteabk.net

Ansökan ska innehålla:

  • namn på förare och hund
  • Aktuella tävlingsresultat, dvs datum, klass, placering och prissättning. Tävlingsresultat skall kunna styrkas, när du skickar in dina resultat ska kopia från SBK Tävling eller SAGIK bifogas. Där ska det synas tydligt för vilken klubb ni tävlat, ditt och hundens namn.
  • Endast kompletta ansökningar behandlas.
  • Priserna är öppna för alla fullbetalande medlemmar som tävlar för Piteå BK.
  • På årsmötet uppmärksammas och gratuleras tävlande, priser delas endast ut till närvarande vinnare.

AKTIVITETSTROFÉN

De sex bästa officiella tävlingarna under året räknas av nedan nämnda kategorier.

• Max sex kategorier räknas.

• Om hunden har flera förare räknas varje ekipage för sig.

• Handler får anlitas på utställning.

• Bästa ekipage skall i första hand utses från tävlande som har anmält sex kategorier, enligt nedanstående.

• I andra hand räknas fem kategorier och i tredje hand fyra kategorier osv. Poängberäkningen nedan gäller. Dock kan max sex kategorier räknas.

• Om vinnare ej kan utses genom denna uträkning (gäller lika poängtal) ska de tävlande, som särställningen gäller, skicka in sina näst bästa resultat inom sina kategorier, tills en vinnare kan utses. Skulle det inte gå att skilja de tävlande enligt ovan modell, tillfaller priset de tävlande som särskiljningen gäller, i form av ingraverade namn på ”bucklan” och vandringspriset placeras i klubbstugan, till nästa års sammanräkning.

• Det ekipage som fått tre inteckningar erövrar vandringspriset. Som ekipage räknas samma förare och samma hund.

Utöver vandringspriset lottas två gratistävlingar, hos Piteå BK, ut bland de som anmält sina resultat.

• Vinnare ansvarar att priset återlämnas till styrelsen innan årsmötet.

Kategorier att välja från

Agility, drag, lydnad, rally, rapport, skydd, spår, sök, bevakningscert, räddningscert, nosework, utställning

ÅRETS BRUKSROOKIE

• Nybörjarförare och hund i appellklass

• Föraren får inte ha tävlat appellklass tidigare med annan hund

• Det ekipage som har högst poäng i bruks appellklass.

ÅRETS BÄSTA BRUKSHUND

Skicka in tre officiella resultat

Klass/Resultat: Appell Lägre Högre Elit

Godkänd: 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng

Uppflyttad: 3 poäng 4 poäng 5 poäng

Certpoäng: 6 poäng

Cert: 8 poäng

Extrapoäng för kvalificering/reserv till SM i bruks ger 5 poäng.

Placering 1-3 på SM ger 10 poäng.

Extrapoäng ges även till 1:a, 2:a, 3:e placering i Elitklass:

1:a = 3 p, 2:a = 2 p, 3:a = 1 p

ÅRETS BÄSTA LYDNADSHUND

Fem officiella resultat

Klass: Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3

1:a pris 3 poäng 4 poäng 5 poäng 6 poäng

2:a pris 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng

3:e pris 1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng

Extrapoäng varje vinst i de fem starterna ger 1 poäng.

Kvalificering/reserv till SM i lydnad ger 5 poäng.

Placering 1-3 på SM ger 10 poäng.

ÅRETS LYDNADSROOKIE

• Nybörjarförare och hund i startklass.

• Föraren får inte ha tävlat startklass tidigare med annan hund.

• Det ekipage som har högst poäng i startklassen.

ÅRETS BÄSTA AGILITYHUND

Fem officiella resultat som ej är diskvalificerande resultat (disk).

Klass I 10 poäng

Klass II 15 poäng

Klass III 20 poäng

Cert 30 poäng

Extrapoäng tilldelas 1:a, 2:a, 3:e placering i varje klass:

1:a = 8 p, 2:a = 6 p, 3:e = 4 p

ÅRETS BÄSTA RALLYLYDNADSHUND

Fem officiella resultat

Klass NKL FKL AKL MKL

Start 1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng

Kvalificeringsp. 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng

100 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng 6 poäng

Extrapoäng tilldelas 1:a, 2:a, 3:e placering i varje klass:

1:a = 3 p, 2:a = 2 p, 3:e = 1 p

Kvalificering till SM 5 poäng.

Placering 2-10 på SM ger 7 poäng.

Vinnare på SM ger 10 poäng.

ÅRETS BÄSTA UTSTÄLLNING

5 officiella resultat under utställningsperioden 1 januari – 31 december

BIS 1 SKK 14 poäng

BIS placering SKK 13 poäng

BIG 1 SKK 12 poäng

BIG placering SKK 11 poäng

BIS 1 specialklubb 10 poäng

BIS placering specialklubb 9 poäng

BIG 1 specialklubb tex BIS veteran, bruks/jaktklass 8 poäng

BIG placering specialklubb tex BIS veteran, bruks/jaktklass 7 poäng

BIR 6 poäng

BIM 5 poäng

CERT 4 poäng

CK 4 poäng

Btkl/Bhkl:

2a placering 3 poäng

3e placering 2 poäng

4e placering 1 Poäng

ÅRETS BÄSTA NOSEWORKHUND

Fem officiella resultat.

GK DP NW1 – 1 poäng

GK DP NW2 – 2 poäng

GK DP NW3 – 3 poäng

Start NW 1 – 4 poäng

Diplom NW1 – 5 poäng

Start NW2 – 6 poäng

Diplom NW2 – 7 poäng

Start NW3 – 8 poäng

Diplom NW3 – 9 poäng

ÅRETS DRAGHUND

Starter i officiella klasser och motionsklasser under 2022 räknas.

Skriv hundens namn, regnr, förarens namn, tävling, klass, datum och pris/placering.

Ordningsföljd söktävling 16 okt

Elit och högre sök
Lydnad
Sök
Uppletande
Platsliggning

Lägre sök
Lydnad
Sök
Budföring
Platsliggning

Elitskydd
Lydnad
Avsök
Spår
Uppletande
Platsliggning
Skydd

Högreskydd
Lydnad
Spår
Uppletande
Platsliggning
Skydd

Lägre skydd
Lydnad
Budföring
Spår
Platsliggning
Skydd

Stora Paltprovet 2022

Preliminär ordning för klasser/moment enligt nedan.

Fredag: Lydnadsklasser med första upprop kl.18.00
Startordning: Klass 3, Startklass, Klass 2, Klass 1

Lördag: Elitspår, Appellklass och Skydd lägreklass.
Elitspår upprop 07.00
Spår, Lydnad, Uppletande, Platsliggande
Appellklass upprop kl.07.00
Lydnad, Budföring, Spår, Platsliggande
Skydd lägreklass upprop kl.10.00:
Lydnad, Budföring, Skogen, Platsliggande, Planskydd

Söndag: Sök alla klasser, Högre och lägre spår
Sök ekl+ hkl upprop kl.07.00 – Sök lkl upprop 08.00
Sök, uppletande, lydnad, platsliggande, budföring
Spår hkl + lkl upprop kl.07.00
Spår, uppletande, lydnad, platsliggande, budföring

Inbjudan till Mentalbeskrivning (MH)

Datum: 2022-07-13 

Anmälan: Endast via SBKTävling

Sista anmälningsdag är 5/7

Plats: Piteå Brukshundklubb

Mentalbeskrivare: Elisabeth Malm (Hanna Wallinder bakbeskriver)

Testledare: Michaela Aspviken (reserv Hanna Wallinder)

Kontaktperson: Hanna Wallinder 073 070 54 28 eller mental@piteabk.net

Detta är ett kvälls-MH. Det betyder att vi kan endast ta emot 5 hundar. Första hunden planeras starta kl 17.00. Tid för samling anges i PM.

Vid fler än 5 anmälda lottar vi om platserna. Lottning sker enligt SBKs regler om turordning. Läs mer på deras hemsida, via länken: regler-för-mh-20170101.pdf (brukshundklubben.se)

Krav för att hunden ska få delta:
Minst tolv månader gammal
Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
ID-märkt
Vaccinerad enligt gällande regler
Vara fullt frisk och inte löpa
Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden (se Svenska Kennelklubbens Nationellt dopningsreglemente för hund

Välkomna!

Träningsläger 1 – 3 juli!

Obs! Ändrat schema från tidigare!

Tid för träningsläger på Piteå Brukshundklubb! 2022 arrangeras träningsläger för spår och sök. Det är ett träningsläger utan instruktör. Alla deltagare ansvarar för sin egen träning men vi hjälps självfallet åt. Alla nivåer välkomna!

Upplägg för helgen:
Fredag den 1 juli
Vi träffas vi på klubben med drop in från kl 18.00.
Då går vi igenom respektive deltagares önskemål om träning under helgen och samordnar. Därefter står planlydnad på schemat.

Lördag den 2 juli
Vi träffas vi på klubben för planlydnad vid överenskommen tid på lördag fm. Platsliggning och budföring för den som önskar.

Lördag em står skogsarbete på schemat.

Söndag den 3 juli
Vi träffas vi på klubben för planlydnad vid överenskommen tid på söndag fm. Platsliggning och budföring för den som önskar.

Söndag em står skogsarbete på schemat.

Kostnad:
Lägret kommer att kosta 100 kr per deltagare. Då ingår kaffe och fika alla dagarna. Egen lunch medtages.
Betalning sker till Piteå BK plusgiro 67296-4. Skriv Läger och ditt namn som notering.

Anmälan:
Anmälan sker till bruks@piteabk.net. Skriv namn, hundens namn, vilken eller vilka grupper du vill ingå i, vilka dagar du vill vara med på, vilken klass du tränar för samt eventuella allergier.
Vid mindre än fyra deltagare ställs den gruppen in. Medlemskap i SBK eller HU krävs.

Sista anmälningsdag är fredag 17 juni.
Varmt välkomna!

/Eva-Stina Hedin (ansvarig sök) & Malin Hanson (ansvarig spår)

Exteriörbeskrivning

I samband med vår officiella utställningen den 11 juni så arrangerar vi Exteriörbeskrivning.

Exteriörbeskrivningen genomförs efter utställningen är avslutad. Ungefärlig tid kommer läggas ut här på hemsidan och på Piteå BKs facebook efter den 27 maj.

OBS! Väntetid kan uppstå på plats.

Beskrivare: Yvonne Brink

Anmälan: Endast via SBKTävling. Sista anmälningsdag är 31/5. Det står att anmälan stänger 20/5 på SBKTävling, men vi kommer öppna den igen efter det datumet.

Kostnad: 150 kr

För information och frågor, kontakta ansvarig Lisa Samuelsson 070- 317 82 78 eller mental@piteabk.net

Välkomna!