Ordningsföljd söktävling 16 okt

Elit och högre sök
Lydnad
Sök
Uppletande
Platsliggning

Lägre sök
Lydnad
Sök
Budföring
Platsliggning

Elitskydd
Lydnad
Avsök
Spår
Uppletande
Platsliggning
Skydd

Högreskydd
Lydnad
Spår
Uppletande
Platsliggning
Skydd

Lägre skydd
Lydnad
Budföring
Spår
Platsliggning
Skydd

Stora Paltprovet 2022

Preliminär ordning för klasser/moment enligt nedan.

Fredag: Lydnadsklasser med första upprop kl.18.00
Startordning: Klass 3, Startklass, Klass 2, Klass 1

Lördag: Elitspår, Appellklass och Skydd lägreklass.
Elitspår upprop 07.00
Spår, Lydnad, Uppletande, Platsliggande
Appellklass upprop kl.07.00
Lydnad, Budföring, Spår, Platsliggande
Skydd lägreklass upprop kl.10.00:
Lydnad, Budföring, Skogen, Platsliggande, Planskydd

Söndag: Sök alla klasser, Högre och lägre spår
Sök ekl+ hkl upprop kl.07.00 – Sök lkl upprop 08.00
Sök, uppletande, lydnad, platsliggande, budföring
Spår hkl + lkl upprop kl.07.00
Spår, uppletande, lydnad, platsliggande, budföring

Inbjudan till Mentalbeskrivning (MH)

Datum: 2022-07-13 

Anmälan: Endast via SBKTävling

Sista anmälningsdag är 5/7

Plats: Piteå Brukshundklubb

Mentalbeskrivare: Elisabeth Malm (Hanna Wallinder bakbeskriver)

Testledare: Michaela Aspviken (reserv Hanna Wallinder)

Kontaktperson: Hanna Wallinder 073 070 54 28 eller mental@piteabk.net

Detta är ett kvälls-MH. Det betyder att vi kan endast ta emot 5 hundar. Första hunden planeras starta kl 17.00. Tid för samling anges i PM.

Vid fler än 5 anmälda lottar vi om platserna. Lottning sker enligt SBKs regler om turordning. Läs mer på deras hemsida, via länken: regler-för-mh-20170101.pdf (brukshundklubben.se)

Krav för att hunden ska få delta:
Minst tolv månader gammal
Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
ID-märkt
Vaccinerad enligt gällande regler
Vara fullt frisk och inte löpa
Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden (se Svenska Kennelklubbens Nationellt dopningsreglemente för hund

Välkomna!

Träningsläger 1 – 3 juli!

Obs! Ändrat schema från tidigare!

Tid för träningsläger på Piteå Brukshundklubb! 2022 arrangeras träningsläger för spår och sök. Det är ett träningsläger utan instruktör. Alla deltagare ansvarar för sin egen träning men vi hjälps självfallet åt. Alla nivåer välkomna!

Upplägg för helgen:
Fredag den 1 juli
Vi träffas vi på klubben med drop in från kl 18.00.
Då går vi igenom respektive deltagares önskemål om träning under helgen och samordnar. Därefter står planlydnad på schemat.

Lördag den 2 juli
Vi träffas vi på klubben för planlydnad vid överenskommen tid på lördag fm. Platsliggning och budföring för den som önskar.

Lördag em står skogsarbete på schemat.

Söndag den 3 juli
Vi träffas vi på klubben för planlydnad vid överenskommen tid på söndag fm. Platsliggning och budföring för den som önskar.

Söndag em står skogsarbete på schemat.

Kostnad:
Lägret kommer att kosta 100 kr per deltagare. Då ingår kaffe och fika alla dagarna. Egen lunch medtages.
Betalning sker till Piteå BK plusgiro 67296-4. Skriv Läger och ditt namn som notering.

Anmälan:
Anmälan sker till bruks@piteabk.net. Skriv namn, hundens namn, vilken eller vilka grupper du vill ingå i, vilka dagar du vill vara med på, vilken klass du tränar för samt eventuella allergier.
Vid mindre än fyra deltagare ställs den gruppen in. Medlemskap i SBK eller HU krävs.

Sista anmälningsdag är fredag 17 juni.
Varmt välkomna!

/Eva-Stina Hedin (ansvarig sök) & Malin Hanson (ansvarig spår)

Exteriörbeskrivning

I samband med vår officiella utställningen den 11 juni så arrangerar vi Exteriörbeskrivning.

Exteriörbeskrivningen genomförs efter utställningen är avslutad. Ungefärlig tid kommer läggas ut här på hemsidan och på Piteå BKs facebook efter den 27 maj.

OBS! Väntetid kan uppstå på plats.

Beskrivare: Yvonne Brink

Anmälan: Endast via SBKTävling. Sista anmälningsdag är 31/5. Det står att anmälan stänger 20/5 på SBKTävling, men vi kommer öppna den igen efter det datumet.

Kostnad: 150 kr

För information och frågor, kontakta ansvarig Lisa Samuelsson 070- 317 82 78 eller mental@piteabk.net

Välkomna!

Välkommen på hantering- och socialiseringsträff!

Äntligen vågar vi se fram emot ett år med vår officiella utställning och att vi kan träffas med våra hundar igen.

Vi bjuder nu in till en kväll där vi träffas och du får möjlighet att din hund hanteras på samma sätt som den görs på exteriörbeskrivning och vid utställning.

Upplägg: Ni får möjlighet att en och en gå fram och få din hund hanterad på samma sätt som den blir vid t e x utställning; dvs vi ”känner igenom” hunden och kollar tänder. Du får möjlighet innan att säga om det är något speciellt. Vi tar god tid på oss.

OBS! Visar din hund sig väldigt obekväm i situationen så kommer den inte pressas att genomföra hela proceduren utan vi kan prata ihop oss om hur du på bästa sätt kan hjälpa din hund inför liknande situation.  

  • Tanken är att hundarna ska på ett lugnt sätt hanteras och få med sig hem en positiv minnesbild. Vi kommer därför inte hålla en ren utställningsträning där vi springer med hundarna tillsammans med andra, utan detta ska vara så stressfri och lugn miljö som möjligt.

Efteråt så går vi in och fikar i klubbstugan och du får möjlighet att fråga oss om hur mentalbeskrivning går till eller frågor som rör utställning.

Den som hanterar hundarna är utbildade testledare för mentalbeskrivning och har god vana av att hantera hundar.

Vi som håller i kvällen: Hanna Wallinder, testledare och CUA (certifierad utställningsansvarig) och Lisa Samuelsson (för frågor om utställning) CUA.

Datum: 26 april kl 18.00 

Plats: Piteå Brukshundklubb

Kostnad: 100 kr (anmälan bindande) Klubben bjuder på fika.

Att ta med: halsband – icke stryp, belöningsgodis.

Vilka kan anmäla? Alla – medlemskap krävs inte i Piteå BK för denna aktivitet. Din hund ska vara vaccinerad.

Anmälan skickas till mental@piteabk.net

Anmälningsavgift betalas in till klubbens Plusgiro 67296-4