månadsarkiv: januari 2014

Vill du bidra till klubbens vision?

Nu har Piteå BK fått i uppdrag av distriktet att jobba med en målstyrd organisation. Ett stöd i det arbetet kan vara att sätta upp en vision som vi i klubben kan ha i åtanke när vi planerar aktiviteter, så att vi lägger energin på rätt saker. Sen finns det saker man måste göra med eller utan vision!

Så vi i styrelsen vill ha dina tankar och ideer för att ta fram en vision som är inspirerande, vad vill vi att Piteå BK ska vara, stå för eller bli??

Läs mer om visioner