Årsmöte 2106

Kallelse till årsmöte!
14/2 2016 kl 15:00

  • Handlingar finns tillgängliga i klubbstugan sju dagar före årsmötet.
  • Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 13/12 2015.

piteaagility