MH och MT under 2016!

Mentalgruppen Piteå BK planerar att hålla två mentalbeskrivningar (MH) och ett mentaltest (MT) under år 2016.
Ett MH är planerat våren/försommaren och det andra MHt är planerat under hösten. När det gäller MT är det inte fastställt ännu när det blir under året då det i nuläget inte är helt klart med domare.

I samband med MT är förhoppningen att vi även kommer att kunna erbjuda exteriörbeskrivning.

Datum för både MH och MT är ännu inte fastställt men när det är klart kommer information läggas ut på piteabk.net – anmälan sker endast via SBK Tävling.
Vid fler än 8 hundar anmälda (per tillfälle) sker lottning enligt Svenska Brukshundsklubbens anvisningar för lottning för MH och MT.

Vid funderingar, maila mental@piteabk.net

Med vänliga hälsningar, Hanna Szögi, mentalgruppen Piteå BHK