Vad hände på träffarna med de tävlande?

Alla tävlande för Piteå BK har haft chansen att delta i möten för att utveckla vår tävlingsverksamhet. Det har varit två välbesökta, givande och riktigt trevliga möten.

Vid agility och rallylydnadsmötet deltog 17 personer. Våra agilitytävlingar sköts fantastiskt bra med väldigt många starter och en väl fungerande organisation. Något som absolut ska fortsätta i samma anda. Ett önskemål var att kunna få rapportera direkt till styrelsen utan att behöva sitta med i ett stort gemensamt tävlingsteam.  Behov av utbildningar och snabbare beslut/kortare beslutsvägar önskades också. Kommunikationen med styrelsen (från båda håll) behöver stärkas och utvecklas. I år satsar agilityn på flera lite mindre tävlingar för att se om det kan skapa mindre arbetsbelastning på de engagerade.

Bruks och lydnadsmötet lockade 16 tävlande. Medlemmarna i Piteå BK är riktigt duktiga på att arrangera bruks- och lydnadstävlingar. Så duktiga att våra tävlingar står för nästan en tredjedel av alla bruksstarter i Norr- och Västerbotten under de senaste fyra åren.  Våra lydnadstävlingar har en femtedel av alla starter i samma område.  Mötet var dock eniga om att trots att våra tävlingar flutit på bra så finns det en del att förbättra i organisationen, öka tydligheten gentemot tävlande och funktionärer och även förbättra kommunikationen.
På mötet beslutades att organisera 2016 år tävlingar på så sätt att två personer tar huvudansvar för respektive gren/tävling. När flera grenar genomförs under en helg så samordnar de ansvariga sig för tidsplanering osv. Dessa ansvariga skall inte ensamma fixa allt utan ALLA TÄVLANDE för Piteå BK har ett eget ansvar att erbjuda sig att vara tävlingsledare, spårläggare, domarsekreterare, figuranter osv. Ta med andra ord kontakt med respektive ansvariga och säg vad du kan göra, alternativt kontakta ordforande@piteabk.net och erbjud dig att ta ansvar för det som är vakant.
Ansvarsområden enligt nedan:
13/3 Lydnad – Ankie och styrelsen har fixat
17/4 Lydnad Lisa Samuelsson och Marianne Bergman
27/5 Lydnad Margot Johansson och Anna Junlén
28/5-29/5 Bruks
– Spår Catarina Normann och Malin Lundgren
– Skydd Anna-Karin Nilsson
– Sök Sofia Olofsson och Anette Christoffersson
– Appell Marianne Bergman och Lisa Samuelsson
5/8 Lydnad Vakant
6-7/8 Bruks
– Sök Erica Berglund
– Skydd Anna-Karin Nilsson och Anette Christoffersson
– Spår – Vakant
– Appell – Hanna Szögi och Madde Hedlund
3/9 Bruks
– Skydd Jessica Wallbing
– Sök Anna Junlén och Maria Åström
9/10 Lydnad Åsa Öberg, Anne Bjernhagen och Susanne Suomi