Ordningsföljd söktävling 16 okt

Elit och högre sök
Lydnad
Sök
Uppletande
Platsliggning

Lägre sök
Lydnad
Sök
Budföring
Platsliggning

Elitskydd
Lydnad
Avsök
Spår
Uppletande
Platsliggning
Skydd

Högreskydd
Lydnad
Spår
Uppletande
Platsliggning
Skydd

Lägre skydd
Lydnad
Budföring
Spår
Platsliggning
Skydd