SM deltagande

Riktlinjer för bidrag vid deltagande i SM för ekipage tävlande för Piteå Brukshundklubb

Piteå BK är mycket stolta över de aktiva medlemmar vi har som genom sitt tävlande med hund lyckas kvalificera sig till SM. Vi vill genom detta sätt uppmuntra och lämna bidrag till ekipage som ansöker om detta.

Klubben bidrar med:

 1. Jacka med tryck, ex ”Agility SM 2019” ”Piteå Brukshundklubb”.
  Modell på jacka är förutbestämd och beställs av styrelsen efter beviljad ansökan.
 2. Startavgift för deltagande ekipage tävlande för Piteå BK.
 3. Reseersättning 500:-

Bidraget utbetalas för de grenar där kvalificering ut gör grund för deltagande och kvalificeringen skett som tävlande för Piteå BK.
En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att den ansökande är aktiv medlem som hjälper till i Piteå BK’s verksamhet..
Ansökan om bidrag ska vara styrelsen tillhanda innan resan och vid utebliven start återbetalas hela bidraget.
Varje ansökan bedöms individuellt och bidraget kan beviljas i sin helhet eller som delar av ovan nämnda punkter.

  Adress Postnr Ort (obligatorisk)

  Personnummer (obligatorisk)

  Medlemsnummer (obligatorisk)

  Piteå BK:s styrelse
  2018-03-19