Moment lydnaden 10/9

Nedan finns information om momenten i lydnads klasserna 10 september:

Klass 1 moment 2: ligg under gång

Klass 2 moment 2: ligg och sitt under gång
Första skifte fjärr: stå

Klass 3: Positioner: position1 stå med upptag (se bild) Position 2 sitt med inkallning (se bild)
Inkallning: stå och sitt
Cirkus position ligg
Första skifte fjärr ståLilla Paltprovet

Preliminärt upplägg av tävlingsdagarna.

Fredag 26/5 Lydnadklasser i nedanstående ordning:

Lyd 3, Lyd 2, Lyd 1, Startklass

Lördag bruksklasser:

Elitspår: Spår, uppletande, lydnad, plats

Skydd: skogsarbete, uppletande, lydnad, plats, planskydd

Appellspår: Lydnad, plats, budföring, spår

Söndag bruksklasser:

Sök: Skogsarbete, uppletande, lydnad, plats

Lägre och högre spår: Skogsarbete, budföring, uppletande, lydnad, plats.

ÅRSMÖTESPRISER 2023

Nu är det dax att ansöka årsmötespriserna för 2022. Som sökande ska du vara medlem i och tävlande för Piteå BK. Det är tävlingsresultat för 2022 som räknas och du kan ansöka i flera kategorier. Sista ansökan är 31/1 2023, komplett ansökan skickas till info@piteabk.net

Ansökan ska innehålla:

  • namn på förare och hund
  • Aktuella tävlingsresultat, dvs datum, klass, placering och prissättning. Tävlingsresultat skall kunna styrkas, när du skickar in dina resultat ska kopia från SBK Tävling eller SAGIK bifogas. Där ska det synas tydligt för vilken klubb ni tävlat, ditt och hundens namn.
  • Endast kompletta ansökningar behandlas.
  • Priserna är öppna för alla fullbetalande medlemmar som tävlar för Piteå BK.
  • På årsmötet uppmärksammas och gratuleras tävlande, priser delas endast ut till närvarande vinnare.

AKTIVITETSTROFÉN

De sex bästa officiella tävlingarna under året räknas av nedan nämnda kategorier.

• Max sex kategorier räknas.

• Om hunden har flera förare räknas varje ekipage för sig.

• Handler får anlitas på utställning.

• Bästa ekipage skall i första hand utses från tävlande som har anmält sex kategorier, enligt nedanstående.

• I andra hand räknas fem kategorier och i tredje hand fyra kategorier osv. Poängberäkningen nedan gäller. Dock kan max sex kategorier räknas.

• Om vinnare ej kan utses genom denna uträkning (gäller lika poängtal) ska de tävlande, som särställningen gäller, skicka in sina näst bästa resultat inom sina kategorier, tills en vinnare kan utses. Skulle det inte gå att skilja de tävlande enligt ovan modell, tillfaller priset de tävlande som särskiljningen gäller, i form av ingraverade namn på ”bucklan” och vandringspriset placeras i klubbstugan, till nästa års sammanräkning.

• Det ekipage som fått tre inteckningar erövrar vandringspriset. Som ekipage räknas samma förare och samma hund.

Utöver vandringspriset lottas två gratistävlingar, hos Piteå BK, ut bland de som anmält sina resultat.

• Vinnare ansvarar att priset återlämnas till styrelsen innan årsmötet.

Kategorier att välja från

Agility, drag, lydnad, rally, rapport, skydd, spår, sök, bevakningscert, räddningscert, nosework, utställning

ÅRETS BRUKSROOKIE

• Nybörjarförare och hund i appellklass

• Föraren får inte ha tävlat appellklass tidigare med annan hund

• Det ekipage som har högst poäng i bruks appellklass.

ÅRETS BÄSTA BRUKSHUND

Skicka in tre officiella resultat

Klass/Resultat: Appell Lägre Högre Elit

Godkänd: 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng

Uppflyttad: 3 poäng 4 poäng 5 poäng

Certpoäng: 6 poäng

Cert: 8 poäng

Extrapoäng för kvalificering/reserv till SM i bruks ger 5 poäng.

Placering 1-3 på SM ger 10 poäng.

Extrapoäng ges även till 1:a, 2:a, 3:e placering i Elitklass:

1:a = 3 p, 2:a = 2 p, 3:a = 1 p

ÅRETS BÄSTA LYDNADSHUND

Fem officiella resultat

Klass: Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3

1:a pris 3 poäng 4 poäng 5 poäng 6 poäng

2:a pris 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng

3:e pris 1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng

Extrapoäng varje vinst i de fem starterna ger 1 poäng.

Kvalificering/reserv till SM i lydnad ger 5 poäng.

Placering 1-3 på SM ger 10 poäng.

ÅRETS LYDNADSROOKIE

• Nybörjarförare och hund i startklass.

• Föraren får inte ha tävlat startklass tidigare med annan hund.

• Det ekipage som har högst poäng i startklassen.

ÅRETS BÄSTA AGILITYHUND

Fem officiella resultat som ej är diskvalificerande resultat (disk).

Klass I 10 poäng

Klass II 15 poäng

Klass III 20 poäng

Cert 30 poäng

Extrapoäng tilldelas 1:a, 2:a, 3:e placering i varje klass:

1:a = 8 p, 2:a = 6 p, 3:e = 4 p

ÅRETS BÄSTA RALLYLYDNADSHUND

Fem officiella resultat

Klass NKL FKL AKL MKL

Start 1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng

Kvalificeringsp. 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng

100 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng 6 poäng

Extrapoäng tilldelas 1:a, 2:a, 3:e placering i varje klass:

1:a = 3 p, 2:a = 2 p, 3:e = 1 p

Kvalificering till SM 5 poäng.

Placering 2-10 på SM ger 7 poäng.

Vinnare på SM ger 10 poäng.

ÅRETS BÄSTA UTSTÄLLNING

5 officiella resultat under utställningsperioden 1 januari – 31 december

BIS 1 SKK 14 poäng

BIS placering SKK 13 poäng

BIG 1 SKK 12 poäng

BIG placering SKK 11 poäng

BIS 1 specialklubb 10 poäng

BIS placering specialklubb 9 poäng

BIG 1 specialklubb tex BIS veteran, bruks/jaktklass 8 poäng

BIG placering specialklubb tex BIS veteran, bruks/jaktklass 7 poäng

BIR 6 poäng

BIM 5 poäng

CERT 4 poäng

CK 4 poäng

Btkl/Bhkl:

2a placering 3 poäng

3e placering 2 poäng

4e placering 1 Poäng

ÅRETS BÄSTA NOSEWORKHUND

Fem officiella resultat.

GK DP NW1 – 1 poäng

GK DP NW2 – 2 poäng

GK DP NW3 – 3 poäng

Start NW 1 – 4 poäng

Diplom NW1 – 5 poäng

Start NW2 – 6 poäng

Diplom NW2 – 7 poäng

Start NW3 – 8 poäng

Diplom NW3 – 9 poäng

ÅRETS DRAGHUND

Starter i officiella klasser och motionsklasser under 2022 räknas.

Skriv hundens namn, regnr, förarens namn, tävling, klass, datum och pris/placering.