Träningsteamet

Träningsteamet arrangerar träningstillfällen för alla klubbens medlemmar. Sommartid tränar vi ute på brukshundklubben, och vintertid är träningen förlagd till olika inomhuslokaler.(se mera info under rubriken ”Vinterträning”)

På träningstillfällena finns finns möjlighet att träna agility, rallylydnad, lydnad och brukslydnad.